Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียน ตามประกาศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก …

Read More »

ประกาศโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างป …

Read More »