Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมของโรงเรียน

กีฬา-กรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ต้านยาเสพติด อำเภอบ้านนาเดิม ประจำปี ๒๕๖๒

67413513_2402376663182238_1368372019250331648_n

กีฬา-กรีฑาเด็ก  เยาวชนและประชาชน  สร้างความปรองดอง …

Read More »

อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

65428322_2345704398849465_2953245076374945792_n

อบรมเรื่อง  สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  โดย …

Read More »

พิธีไหว้ครู มาลาบูชาคุณ ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นบุญกุศลให้บูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

62390284_2314395688647003_3225086875232370688_n

พิธีไหว้ครู  มาลาบูชาคุณ ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นบุญก …

Read More »

โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อการสร้างความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างสมานฉันท์ในสังคมไทย สป.กระทรวงยุติธรรม

62029717_2146545482305559_5499151863804592128_n

โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อ …

Read More »

ผู้บริหาร คณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง โรงเรียนเรียนบ้านนาวิทยาคมร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

61376770_2297863240300248_7803444832206061568_n

ผู้บริหาร  คณะข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  แล …

Read More »

กิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดทองประธาน อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

60505630_2268673086552597_4846422662806765568_n

กิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา  ปี พ.ศ. …

Read More »