Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / กิจกรรมของโรงเรียน / รายวิชาบรูณาการพรุกง บรรยายโดย ดร.นิวุธ มีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม (31/05/62)
บูรณาการพรุกง_๑๙๐๖๑๑_0001

รายวิชาบรูณาการพรุกง บรรยายโดย ดร.นิวุธ มีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม (31/05/62)

รายวิชาบรูณาการพรุกง (31/05/62)

บรรยายโดย  ดร.นิวุธ  มีพันธ์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 

บูรณาการพรุกง_๑๙๐๖๑๑_0001

บูรณาการพรุกง_๑๙๐๖๑๑_0002

บูรณาการพรุกง_๑๙๐๖๑๑_0003

บูรณาการพรุกง_๑๙๐๖๑๑_0004

บูรณาการพรุกง_๑๙๐๖๑๑_0005

บูรณาการพรุกง_๑๙๐๖๑๑_0006

บูรณาการพรุกง_๑๙๐๖๑๑_0007

บูรณาการพรุกง_๑๙๐๖๑๑_0008

บูรณาการพรุกง_๑๙๐๖๑๑_0009

About admin

Check Also

61477644_2278457582240814_2445013697794408448_n

โครงการ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านนา

โครงการ “ …