Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประกาศ / รายงานผลนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะ ประจำปีการศึกษา 2561
new

รายงานผลนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะ ประจำปีการศึกษา 2561

 

รายงานผลนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะ  ประจำปีการศึกษา  2561

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อที่ไม่ผ่านคุณลักษณะ  ประจำปีการศึกษา  2561  ดังเอกสารแนบ  มาติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียนหรือกลุ่มงานกิจการนักเรียน  เพื่อขอแก้คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตั้งวันที่  11  มีนาคม  2562  ถึง  วันที่  20  มีนาคม  2562

new-doc-2562-03-11-08.52.13_25620311085920_p001 new-doc-2562-03-11-08.52.13_25620311085920_p002 new-doc-2562-03-11-08.52.13_25620311085920_p003 new-doc-2562-03-11-08.52.13_25620311085920_p004new-doc-2562-03-11-08.52.13_25620311085920_p011 new-doc-2562-03-11-08.52.13_25620311085920_p005 new-doc-2562-03-11-08.52.13_25620311085920_p006 new-doc-2562-03-11-08.52.13_25620311085920_p007 new-doc-2562-03-11-08.52.13_25620311085920_p008 new-doc-2562-03-11-08.52.13_25620311085920_p009 new-doc-2562-03-11-08.52.13_25620311085920_p010

About admin

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย