Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียน ตามประกาศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียน ตามประกาศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียน

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

3 4 5 6 7 8 9 10

About admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)