Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / กิจกรรมของโรงเรียน / พิธิเปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ของอำเภอบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
23244482_1556450174441562_3801983010647783493_n

พิธิเปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ของอำเภอบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ผอ.เพียงแข ชิตจุ้ย – รองจันทนี รักษ์ธรรม – ประธานยิ่งยศ เพ็ชรแท้ – คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ขอขอบพระคุณ พระครุูกิตติวรรณวิมล เจ้าคณะอำเภอบ้านนาเดิม – พระอธิการอานนท์ อตฺถยุตฺโต เจ้าอาวาสวัดบ้านนา .ในพิธิเปิดการสอบธรรมศึกษา  ประจำปี ๒๕๖  ของอำเภอบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

23231601_1556450244441555_9034639061423226423_n 23244122_1556450167774896_56405337555905218_n         23244482_1556450174441562_3801983010647783493_n 23244049_1556450171108229_298346813084106829_n 23244002_1556450447774868_6611906160934262972_n 23319028_1556450251108221_7495463496401991768_n 23316600_1556450254441554_6160309083546814634_n23376548_1556868591066387_8743224817761073800_n23434965_1556868601066386_9135181562389127906_n23376557_1556868594399720_441208342826175560_n23244508_1556868707733042_8855942570323965119_n23244535_1556868704399709_4837638155879744042_n

About admin

Check Also

บูรณาการพรุกง_๑๙๐๖๑๑_0001

รายวิชาบรูณาการพรุกง บรรยายโดย ดร.นิวุธ มีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม (31/05/62)

รายวิชาบรูณาการ …